Finanse

biznes oraz ekonomia online

Samochodowy czy gotowkowy

Kredyt samochodowy jest dużo tańszy od kredytu gotówkowego. Kredyt samochodowy ma zabezpieczenie dla banku. Zabezpieczeniem dla banku jest kredytowany samochód. Bank jest współwłaścicielem kupionego pojazdu i jest wpisany do dowodu ...

rp_praca14.png

Rodzina na swoim

Rodzina na swoim to rządowy projekt kredytu hipotetycznego. Wniosek na kredyt jest dostępny na stronach internetowych. Wystarczy wypełnić swoimi danymi, wysłać formularz a bank sam oddzwoni i zaproponuje odpowiednią do ...

rp_ekonomia10.jpg

Plynnosc sterowania

Mimo, że kursy walutowe mogą się dzisiaj zmieniać z dnia na dzień w zależności od działania sił rynkowych, banki centralne nie zamierzają rezygnować z prawa interwencji na rynku walutowym Zapobieganie ...

rp_praca10.jpg

Pierwszy fundusz

Pierwszy fundusz lokacyjny rynku pieniężnego został utworzony w 1971 r. przez dwóch niezależnych graczy z Wall Street, Bruce'a Benta i Henry'ego Browna, jednak niskie rynkowe stopy procentowe (które w okresie ...

rp_ekonomia30.jpg

Rodzina na swoim

Posted by admin On Styczeń - 16 - 2016
rp_ekonomia10.jpg

Rodzina na swoim to rządowy projekt kredytu hipotetycznego. Wniosek na kredyt jest dostępny na stronach internetowych. Wystarczy wypełnić swoimi danymi, wysłać formularz a bank sam oddzwoni i zaproponuje odpowiednią do naszych możliwości pożyczkę, w ciągu 48 godzin. Kredyt udzielany jest nawet na sto procent nieruchomości. Długi okres spłaty, przez pierwsze osiem lat niższe odsetki. Kredyt jest przyznawany w rodzimej walucie i nie ma ryzyka gwałtownego wzrostu rat, jak to ma miejsce w kredytach hipotetycznych w walucie obcej. Jednak kredyt rodzina  [ Read More ]

Pierwszy fundusz

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_ekonomia30.jpg

Pierwszy fundusz lokacyjny rynku pieniężnego został utworzony w 1971 r. przez dwóch niezależnych graczy z Wall Street, Bruce’a Benta i Henry’ego Browna, jednak niskie rynkowe stopy procentowe (które w okresie od 1971 do 1977  utrzymywały się na poziomie nieznacznie przekraczającym pułap 5,25 do 5,5%, narzucany przez regułę Q) nie pozwoliły im uzyskać rzeczywistej przewagi wobec depozytów bankowych. Sytuacja uległa gwałtownej zmianie na początku 1978  r., kiedy rynkowa stopa procentowa podskoczyła do ponad 10%, znacznie powyżej wysokości 5,5% maksymalnych odsetek wypłacanych  [ Read More ]

Pieniadz papierowy

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_gospodarka8.jpg

Znak wartości niewymienialny na towar pieniężny i nie posiadający, praktycznie biorąc, żadnej wartości substancjonalnej. Ekonomiczna istota pieniądza papierowego zawiera się w niezależności jego wartości nominalnej od wartości jego materiału. Możliwość niepokrywania się wartości nominalnej pieniądza z wartością materiału pieniężnego wystąpiła z chwilą pojawienia się. monet. Monety w obiegu ścierają .się, ich faktyczna zawartość kruszcowa staje się mniejsza od zawartości na nich wypisanej, wartość nominalna, imienna, wg której obiegają na terytorium danej władzy pieniężnej, przewyższa ich wartość realną. „Skoro obieg pieniężny  [ Read More ]

Paradoks

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_ekonomia25.jpg

Jednym z największych paradoksów kapitalizmu jest fakt, że ojcem rynku eurodolarów, jednego z najważniejszych rynków finansowych, z jakich korzystają kapitaliści, był – Związek Radziecki. W początkach lat pięćdziesiątych, w okresie największego zaostrzenia zimnej wojny, Rosjanie zgromadzili ogromne ilości dolarów zdeponowanych w bankach Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Rosjanie obawiali się, że rząd amerykański może zamrozić te aktywa w Stanach Zjednoczonych, zamierzali przenieść swoje depozyty do Europy, gdzie nie groziłoby im wywłaszczenie. (Obawy te nie były zresztą bezpodstawne – przypomnij sobie zamrożenie aktywów  [ Read More ]

Paniki bankowe

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_praca3.jpg

System Rezerwy Federalnej w czasie panik bankowych wybuchających w latach wielkiego kryzysu zachowywał się w absolutnie bierny sposób, nie angażując się w przypisaną mu rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji w celu zapobiegania panice. Z dzisiejszej perspektywy zachowanie Fed wydaje się dość niezwykłe, zawsze jednak łatwiej jest oceniać sytuację ex post. Głównym powodem bezczynności Fed było to, że jej urzędnicy nie uświadamiali sobie niekorzystnych konsekwencji upadków banków dla podaży pieniądza i aktywności gospodarczej. Jak piszą Friedman i Schwartz, pracownicy Rezerwy Federalnej „wydawali  [ Read More ]

Operacje pozabilansowe

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_kredyty3.jpg

Jakkolwiek zarządzanie aktywami i pasywami tradycyjnie już stanowi główny przedmiot zainteresowania banków, w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku ostatnich lat banki podjęły agresywną politykę dochodową, angażując się w operacje pozabilansowe. Operacje pozabilansowe obejmują obrót instrumentami finansowymi oraz osiąganie zysków z marż i transakcji kredytowych operacji, które wpływają na dochody banku, nie są jednak wykazywane w jego bilansie. Znaczenie operacji pozabilansowych poważnie wzrosło: dochód z tego rodzaju działalności, wyrażony jako procent aktywów banków, od 1979 r. uległ niemal podwojeniu. Jeden z rodzajów  [ Read More ]